AVÍS LEGAL

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, posem a la seva disposició la següents dades:

Denominació fiscal: Jordi Sanchez Falguera. NIF: 35064998A. Denominació comercial: Tasmània, taller de joieria.Domicili: Carrer Corró 21. 08401 Granollers. Província: Barcelona. (Spain)

La botiga en línia de Tasmània, taller de joieria funciona sota un servei extern de l'empresa Shopify que es troba subjecte a les condicions d'ús que pots llegir aquí: https://www.shopify.es/legal terminos

El website www.tasmania.cat és propietat de Jordi Sanchez Falguera i tots els seus continguts estan subjectes a les següents condicions d'ús:

CONDICIONS D'ÚS

Les condicions d'ús i accés a la present pàgina web es troben subjectes per la legalitat i pel principi de bona fe, comprometent-se l'usuari a realitzar un bon ús de la pàgina web www.tasmania.cat i https: //tallertasmania.myshopify .com. Així, no són permeses conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.

Ser usuari de la pàgina web www.tasmania.cat https://tallertasmania.myshopify.com implica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i tot el que les ampliï la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si per qualsevol motiu no està d'acord amb aquestes condicions no segueixi utilitzant aquest website.

Qualsevol tipus de notificació i / o reclamació únicament serà vàlida per
notificació escrita i / o correu certificat, adjuntant una còpia del seu document d'identitat a l'adreça: Carrer Corró 21. 08401 Granollers. Província: Barcelona. (Spain)

RESPONSABILITATS

Jordi Sanchez Falguera no es fa responsable dels danys i perjudicis que es produeixin per errors o males
configuracions del programari instal·lat a l'ordinador de l'internauta.
S'exclou tota responsabilitat per qualsevol incidència tècnica o falla que es
produeixi quan l'usuari es connecti a internet. De la mateixa manera, no es
garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la pàgina
web www.tasmania.cat i https://tallertasmania.myshopify.com

No es permet connectar el lloc www.tasmania.cat i https://tallertasmania.myshopify.com a
partir del website de tercers. En aquest sentit, Jordi Sanchez Falguera no
serà responsable, en cap cas, de la manipulació o tractament que s'hagi pogut
fer de la seva informació o programari disponible al seu espai web.

Així mateix, Jordi Sanchez Falguera es reserva el dret a actualitzar, modificar i / o
eliminar informació i / o continguts de la seva pàgina web, així com la
configuració o presentació de la mateixa, en qualsevol moment i sense assumir
cap responsabilitat a l'respecte.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Jordi Sanchez Falguera és el titular de tots els continguts de la pàgina web www.tasmania.cat i https://tallertasmania.myshopify.com. Tot
el contingut que apareix, imatges i text, està protegit per drets d'autor, així
com per tractats i lleis internacionals sobre els drets d'autor corresponents.

Queda prohibit vendre, reproduir, distribuir, modificar, mostrar o presentar
públicament material del web www.tasmania.cat i https://tallertasmania.myshopify.com amb
qualsevol finalitat comercial. Tampoc està permès utilitzar el material o
continguts d'aquest website en cap altre lloc web, eina i / o aplicació
informàtica sense l'autorització per escrit de Jordi Sanchez Falguera. La
informació present en aquesta web és únicament per al seu ús personal.

Qualsevol ús no autoritzat de l'material de Jordi Sanchez Falguera pot
constituir una infracció de la legislació sobre drets d'autor, sobre marques i
sobre el respecte a la vida privada i la publicitat, així com de les lleis i
textos normatius sobre empreses i corporacions.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions es regeixen per la legislació espanyola. Per a
qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb aquesta pàgina web seran
competents els Jutjats de Barcelona, ​​renunciant expressament l'usuari a
qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

MENORS D'EDAT

Aquesta web no es dirigeix ​​a persones menors d'edat. Qualsevol ús fraudulent
o no de la pàgina web www.tasmania.cat i https://tallertasmania.myshopify.com per
part d'un menor serà considerat responsabilitat dels seus pares o tutor / a.

MODIFICACIÓ DE TERMES I CONDICIONS

Jordi Sanchez Falguera pot modificar aquest Avís Legal en atenció a l'acompliment d'obligacions legals, o
de la seva adaptació a les instruccions dictades per l'Agència Espanyola de
Protecció de Dades o els tribunals competents estatals o europeus.

CONTACTE

Davant de qualsevol dubte a propòsit d'aquests termes i condicions, si us plau,
no dubti en contactar amb nosaltres per mail: taller@tasmania.cat o bé, per
correu postal a: Tasmània, taller de joieria. Carrer Corró 21. 08401
Granollers.Barcelona. (Spain) adjuntant una còpia de el document d'identitat
original.